'Overheden moeten hun websites gewoon archiveren'

Decentrale overheden kunnen (delen van) websites niet zomaar vernietigen, stelt onderzoeker Mathieu Paapst. De Archiefwet is hier net zo goed van toepassing.

Staat in de wet
Paapst, wetenschappelijk adviseur bij ICTRecht en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht met twee studenten of overheden hun websites blijvend moeten bewaren en wat daar in de praktijk van terecht komt. De Archiefwet blijkt gewoon van toepassing, concluderen zij. Websites moeten blijvend bewaard worden en na twintig jaar in een archiefbewaarplaats terecht komen, alwaar ze kostenloos te raadplegen zijn. "Ook als de informatie niet beeldbepalend is voor de burger, geldt nog een termijn van tien jaar", zegt Paapst. "Je zult het dus toch moeten archiveren." En hoewel de Archiefwet sociale media als Twitter en Facebook niet noemt, zou zelfs de overheid die zich daarop manifesteert alle uitingen ten minste tien jaar moeten bewaren.


 

Proef op de som
De drie provincies (Groningen, Friesland en Overijssel) die Paapst cs vervolgens onderzochten blijken zich daar niet echt aan te houden. Archivarissen weten wel dat het volgens de Archiefwet eigenlijk zou moeten, maar in de praktijk komt er van archivering van websites niets terecht. De kennis ontbreekt namelijk bij de andere ambtenaren in de organisatie - de webmasters, maar ook de bestuurders. Men realiseert zich eenvoudigweg niet dat er een wet uitgevoerd moet worden.

 

Vermeende vernietigingsplicht
Een deel van het probleem is volgens Paapst dat (delen van ) websites ten onrechte vernietigd worden omdat betrokkenen uit dezelfde Archiefwet concluderen dat er een vernietigingsplicht zou bestaan. Paapst: "Om de een of andere reden hebben vooral informatiemanagers het idee dat voor veel soorten informatie er een kortere termijn geldt en dat die informatie daarna verwijderd moet worden. De informatiemanagers kijken naar die informatie lós van een website waarop die staat. Ze weten klaarblijkelijk niet dat websites specifiek worden genoemd in de Archiefwet."

 

Veel toptakenwebsites
Paapst ziet geen reden om aan te nemen dat het bij gemeenten anders gaat dan bij de drie provincies die hij heeft onderzocht. De ontwikkeling dat veel gemeenten hun websites vervangen door 'toptakenwebsites', waarbij het merendeel van de webpagina's wordt geschrapt, bracht hem zelfs op het idee van dit onderzoek.

 

BRON: http://www.binnenlandsbestuur.nl
Ga terug naar nieuws

Nieuws

'ICT in onderwijs nog geen gelopen race' Na drie decennia 'compute...Lees meer

Massale exit jonge ambtenaren De gemeentelijke arbeidsmarkt zit op slot...Lees meer
Viadict
Pommerse Bocht 21
9642EA Veendam
tel. 06 - 2936 9099
info@viadict.com
KvK nr. 01172168 linkedin