Waterschappen

Uitgevoerde werkzaamheden voor Waterschappen

Projecten geïnitieerd en geleid die gezorgd hebben voor substantiële optimalisatie van de bedrijfsprocessen van een waterschap

  • het mogelijk maken van meten, bedienen en alarmeren op afstand vanuit één systeem (telemetriesysteem). De waterschapsobjecten (zuiveringen, gemalen, stuwen, sluizen, etc.) werden oorspronkelijk vanuit verschillende systemen bediend (“eilandautomatisering”), waarbij het bedienen op afstand niet altijd mogelijk was. In de rol van ICT-projectleider is een passende infrastructuur ingevoerd met bijbehorende dienstverlening en borging. Hierdoor werd het mogelijk om de bediening vanuit huis, vanuit kantoor, op nevenlocaties en in het veld uit te voeren.
  • het invoeren van een nieuw informatiesysteem voor peilbeheer, met een Duitse leverancier;
  • als interne projectleider voor een waterschap gewerkt aan de ontwikkeling en invoering van verschillende modules voor het geografisch informatiesysteem “INTWIS”. Deze modules bieden functionaliteiten voor de informatiegebieden oppervlaktewaterkwaliteit, vergunningverlening, handhaving, afvalwaterzuivering en metingen. Deze modules zijn in samenwerking met meerdere waterschappen en leveranciers ontwikkeld;
  • Interim programmamanagement gevoerd op het traject elektronische dienstverlening voor een waterschap;
  • Als informatieanalist en -architect meegewerkt aan het opstellen van een referentiearchitectuur voor waterzuiveringinformatie. Aan dit landelijke traject werken diverse zuiveringschappen mee. Dit heeft binnen enkele maanden een generieke architectuur opgeleverd, waarmee waterschappen en zuiveringschappen invulling kunnen geven aan hun informatiebeleid;
  • Als architect en procesdeskundige gewerkt aan de ontwikkeling van een landelijke Waterschaps Informatie Architectuur, binnen de waterwereld bekend als “WIA”. Binnen 1½ jaar leverde dit een generieke beschrijving van processen en bedrijfsfuncties van en voor de waterschappen;
  • Projectleiding in het verkennend traject “kennismanagement” voor enkele afdelingen van een waterschap. Dit heeft binnen enkele maanden geresulteerd in “kenniskaarten” voor de medewerkers en de taken van de betreffende afdelingen. Knelpunten werden inzichtelijk. Hiermee konden de afdelingen acties ondernemen om de benodigde kennis te borgen binnen de organisatie;

Cases

Onderwijsadministraties Het samenvoegen van de onderwijsadministraties ...Lees meer

Document Management Systeem De invoering van een zaakgericht Document M...Lees meer
Viadict
Pommerse Bocht 21
9642EA Veendam
tel. 06 - 2936 9099
info@viadict.com
KvK nr. 01172168 linkedin