Document Management Systeem

Document Management Systeem

De invoering van een zaakgericht Document Management Systeem (DMS) voor een gemeente in Noord-Nederland

Zaakgericht werken is voor deze gemeente een nieuwe uitdaging, dit project is een eerste verkennende stap. Het beoogd resultaat is digitalisering van de documentstromen. De inzet van Viadict in dit traject bestaat uit projectleiding en richt zich op:

 

  • bewustwording en draagvlak, bij zowel het MT als bij de eindgebruikers;
  • positioneren van het zaakgerichte DMS in een gemeentelijke frontoffice, midoffice en backoffice architectuur;
  • regie op de impact van deze verandering;
  • met betrokkenheid van alle belanghebbenden zorgen voor een goede inrichting en implementatie van het zaakgerichte DMS;

 

Het zaakgerichte DMS is een essentiële verbindende bouwsteen voor een betere dienstverlening, vanuit deze gemeente naar de burger. Het project wordt in een half jaar tijd uitgevoerd.


Viadict
Pommerse Bocht 21
9642EA Veendam
tel. 06 - 2936 9099
info@viadict.com
KvK nr. 01172168 linkedin